úvod

Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok

Vystavili ste faktúru, ktorú dlžník dodnes neuhradil. Použili ste už všetky dostupné prostriedky (najmä telefonáty), aby ste prinútili dlžníka zaplatiť, no napriek tomu sa Vám pohľadávku nepodarilo vymôcť. Celý proces Vám odobral obrovské množstvo času a energie. Už Vás nebaví doťahovať sa s dlžníkom a počúvať jeho výhovorky a prázdne sľuby. Jednoducho chcete svoje peniaze.

A tak zvažujete, že dáte svoje pohľadávky vymáhať nejakej firme.

Otázkou ostáva,
prečo sa Vám oplatí zveriť svoje pohľadávky práve našej spoločnosti.

Neplatíte nič vopred. Neplatíte za prácu.

Platíte len za výsledok našej práce, ktorým sú peniaze na Vašom účte. Našou odmenou je dohodnuté percento z vymoženej sumy. Svojich zamestnancov platíte bez ohľadu na to, či Vám prinesú reálne peniaze. My zarábame len, ak zarábate Vy.

Odpadávajú Vám doterajšie náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, pretože všetky náklady odteraz znášame my.

Získate na svoju stranu silného spojenca proti dlžníkovi v zápase o vymoženie svojho práva. Vstup tretieho subjektu do vzťahu veriteľ - dlžník je neraz rozhodujúcim faktorom. Vašim spojencom je spoločnosť, v ktorej pracujú profesionáli s právnym a ekonomickým vzdelaním, spoločnosť spolupracujúca s renomovanou advokátskou kanceláriou a exekútormi.

Staráme sa o Vaše pohľadávky komplexne. Okrem samotného procesu vymáhania sledujeme celkovú situáciu a zadĺženosť dlžníka. Sledujeme, či dlžník nespadol do konkurzu a reštrukturalizácie a v prípade potreby preverujeme aj jeho situáciu v iných exekučných konaniach.

Nemusíte viac na pohľadávky ani myslieť, pretože o stave vymáhania Vašich pohľadávok dostávate pravidelné správy.

Získate čas, priestor a kľud pre vlastné podnikanie.

 

Vaša odpoveď ...

+421 908 725 912

ph-servis@ph-servis.sk

Zabezpečujeme komplexné služby spojené s mimosúdnym a súdnym vymáhaním pohľadávok.

- mimosúdne inkaso pohľadávok
- splátkové kalendáre
- uznanie záväzku
- uznanie formou notárskej zápisnice
- postúpenie (predaj) pohľadávok
- započítanie pohľadávok (jednostranné aj vzájomné)
- súdne vymáhanie pohľadávky
- podanie žaloby
- návrh na vydanie platobného rozkazu
- zastupovanie v súdnom konaní
- dohody v súdnom konaní - zmier
- podanie návrhu na vykonanie exekúcie
- prihláška pohľadávky do konkurzu
- prihláška pohľadávky do reštrukturalizácie
- odpísanie pohľadávky

Pri vymáhaní pohľadávok postupujeme profesionálne, rýchlo a dôrazne.